Uudised ja teated

Pikk tn 17, 17c, 17d, 17e kinnistute detailplaneeringu planeeringuala piiride muutmine

Võru Linnavalitsuse 08.06.2022 korraldusega nr 271 muudeti Pikk tn 17, 17c, 17d, 17e kinnistute detailplaneeringu planeeringuala piire. 15. septembri 2021 planeeringu algatamise korralduse lisalt oli planeeringualalt välja jäänud osa Pikk tänav katastriüksusest. Kuna planeeringu ala suurus on ümardatult 4,7 ha, siis joonise muutmine ala suurust ei muuda.

Planeeringu eesmärgiks on olemasoleva tootmisala laiendamine peamiselt uue sügavkülmlao rajamise eesmärgil Pikk tn 17e kinnistule ning tootmismaa kruntide liitmine. 

Korraldusega on võimalik tutvuda Võru linna veebilehel https://www.voru.ee/dpalg-20210915