Uudised ja teated

Võru Linnavalitsuse istung 18. mail

Ürituse kooskõlastamine ja väljaku sulgemine
Võru Kesklinna Koolile anti nõusolek kevadlaada korraldamiseks 21. mail 2022 kella 11–13 keskväljakul.
Tegemist on õpilaslaadaga, kus osalevad kooli 2.-6. klassi õpilased ning kaks minifirmat kaheksandast klassist. Müüakse ise valmistatud sööke ja maiustusi, kasutatud mänguasju, mänge ja raamatuid. Korraldatakse loterii.

Jüri tn 83 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
Kehtestati "Jüri tn 83 kinnistu ja lähiala detailplaneering". Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva kaubanduskeskuse (Maksimarket) laiendamine.

Kasutusloa väljastamine
Väljastatakse kasutusluba üksikelamu laiendamisele asukohaga Aida tn 8.

Projekteerimistingimuste andmiseks avaliku menetluse algatamine
Algatati Tiigi tn 5 kinnistule üksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.

Projekteerimistingimuste andmine
Anti projekteerimistingimused Leesika tn 3 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.

Reservfondi kasutamine
Reservfondist suunati 3600 eurot Võru Muusikakooli eelarvesse XII Euroopa Orkestrite Festivalist osavõtu kulude katmiseks.

 


Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn
#visitvoru #vorulinn