Uudised ja teated

Linnavalitsuse istung 11. mail

Müügikoha hooajaliseks laienduseks kooskõlastuse andmine
Külagurmee OÜ-le anti nõusolek müügikoha hooajalise laienduse (varjualused, kohvikulauad ja -toolid) paigaldamiseks Seminari tänav 5 hoone ette ajavahemikul 15. mai kuni 15. september 2022.

Katastriüksuse jagamine
Nõustuti Ringtee 3 katastriüksuse (pindala 56359 m², sihtotstarve 75% maatulundusmaa, 25% ärimaa) jagamisega kaheks, määrati katastriüksustele aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:
Ringtee 3, sihtotstarve 100% maatulundusmaa;
Ringtee 3a, sihtotstarve 100% ärimaa.

Linna nimel asutajaõigusi teostava isiku nimetamine
Sihtasutuse Võrumaa Arenduskeskuses Võru linna nimel asutajaõigusi teostavaks isikuks määrati Sixten Sild.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn
#visitvoru #vorulinn