Uudised ja teated

Linnavalitsuse istung 12. jaanuaril

Hooajalise müügikoha paigaldamiseks loa andmine
Anti nõusolek Sanitex OÜ-le hooajalise müügikoha (kohvi väliautomaat) paigaldamiseks Võru linna keskväljakule ajavahemikul 13. jaanuar kuni 31. märts 2022.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Põllu tänav T1 kinnistule, määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Enampakkumiste korraldamine eeskostetavate vara võõrandamiseks
Korraldatakse kirjalik enampakkumine korteriomandi aadressiga Võru linn, Laane tn 4-56 võõrandamiseks, alghinnaga 15 000 eurot.

Korraldatakse kirjalik enampakkumine korteriomandi aadressiga Võru linn, Lille tn 13-35 võõrandamiseks, alghinnaga 24 000 eurot.

Projekteerimistingimuste andmine
Kinnitati projekteerimistingimused Koreli tn 83 kinnistule kaubandushoone püstitamiseks ilma detailplaneeringut koostamata.

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn
#visitvoru #vorulinn