Uudised ja teated

Võru Linnavalitsuse istung 5. jaanuaril

Toetuste taotluste vastuvõtmise algusaja määramine
Vähemkindlustatud peredele eluruumi energiakulude kallinemise osalise katmise toetuse taotluste vastuvõtmise algusajaks määrati 17. jaanuar 2022.

Riigihanke korraldamine
Korraldatakse riigihange "Võrusoo tööstusala I ehitusetapi taristu ehitus".

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks kinnistule Okka tänav T1, määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Sundvalduse seadmine
Seatakse sundvaldus F. R. Kreutzwaldi tn 43 katastriüksusele Elektrilevi OÜ kasuks elektri maakaabelliini ja jaotuskilbi püstitamiseks.

Korterelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste andmine
Anti projekteerimistingimused Vilja tn 16c kinnistule korterelamu püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste andmiseks avaliku menetluse algatamine
Algatati Kanepi tn 14 kinnistule üksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn
#visitvoru #vorulinn