Uudised ja teated

Liitva, Võlsi ja Taara asumid saavad projekti toel kompostrid

Võru Linnavalitsus jagab Liitva, Võlsi ja Taara asumite elanikele välja kompostrid, mis on soetatud Keskkonnaministeeriumi rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest toetatud projekti „Jäätmete liigiti kogumise võimekuse tõstmine Võru keskkonnajaamas" raames.

„Asumid, kuhu kompostreid jagatakse valiti välja vastavalt programmi nõudele, mille reeglite kohaselt ei tohtinud kompostreid anda korruselamutele. Samuti peab piirkonnas olema vähemalt 80% kinnistutel reaalne võimalus kodukompostimise korraldamiseks," selgitas linnavalitsuse keskkonna- ja järelevalvespetsialist Tiina Randjärv. Vaata piirkondade kaarti SIIT

Kompostrid antakse välja kinnistute nimekirja alusel neile kinnistuomanikele, kes on huvitatud toidujäätmete kompostimisest. Kes edaspidi kompostida ei plaani või kui komposter on juba olemas, ei ole kompostri võtmine kohustuslik.

Kompostrid peavad kasutuses olema projekti lõpuni ehk 31. detsembrini 2025. Kompostrid antakse ainult nendele kinnistutele, mis on liidetud korraldatud jäätmeveoga ja mahus, mis on projektis ette nähtud. Kompostriga antakse kaasa ka juhised kompostimiseks ja soovijatel on võimalus osa võtta kompostimise koolitusest.

Kompostreid jagatakse Võru keskkonnajaamast (Lühike tn 1) järgmistel päevadel:
26. oktoober kella 12–14 Liitva piirkond, koolitus algab kell 12.
26. oktoobril kella 14–16 Taara piirkond, koolitus algab kell 14.
27. oktoobril kella 12–14 Võlsi piirkond, koolitus algab kell 12.
27. oktoobril kella 14–16 Võlsi piirkond, F. R. Kreutzwaldi tänava lõik, koolitus algab kell 14.

Kompostri saamiseks tuleb soovijal eelnevalt täita ära leping. Lepingud tuuakse piirkonnas postkastidesse ja nendega on võimalik eelnevalt tutvuda.

Komposter antakse üle kokku pakitult ja eeldatavalt mahub sõiduautosse.

Juhul, kui kompostri soovijal ei ole võimalik neil kuupäevadel kompostrile järele tulla, tuleb täidetud lepingud hiljemalt 01.11.2021 tuua Võru Linnavalitsuse infosaali. Sellisel juhul lepitakse kompostri üleandmine mõnel teisel ajal.

Lisainfo: keskkonna- ja järelevalvespetsialist Tiina Randjärv, tiina.randjarv@voru.ee, tel 5304 0280

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn
#visitvoru #vorulinn