Uudised ja teated

Linnavalitsuse istung 21. aprillil

Kanepi tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
Kehtestati "Kanepi tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneering" vastavalt lisale (lisa asub linnamajanduse osakonnas), OÜ Ehitor töö nr 200203.

Äriruumi üürilepingu pikendamine
Otsustati pikendada Võru linnavalitsuse ja Ortopeedilise Osteopaatia Keskus OÜ vahel 4. aprillil 2018 sõlmitud äriruumi üürilepingut nr 309/2018, alates 1. maist 2021 kuni 30. aprillini 2026.

Riigihanke "Tenniseväljakute projekteerimine ja ehitus" tulemuse kinnitamine
Riigihankel "Tenniseväljakute projekteerimine ja ehitus" tunnistati edukaks  osaühing Kivipartner pakkumus maksumusega 239 700 eurot.

Ulis Guth
Võru Linna Leht
toimetaja
gsm 512 0787

e-post: ulis.guth@voru.ee