DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE

 

TOIMINGU ÜLDANDMED

Kirjeldus

Detailplaneering koostatakse valla või linna territooriumi osa kohta ja see on lähiaastate maakasutuse ja ehitustegevuse aluseks. Võru linna territoorium on kogu ulatuses tiheasustusega ala. Enne hoone projekteerima asumist on vajalik koostöös linnamajanduse osakonnaga välja selgitada, kas ehitusprojekti koostamise aluseks on vajalik detailplaneeringu olemasolu ja kas kehtiv detailplaneering on olemas. 

Detailplaneeringu algatajate nõustamine, detailplaneeringute algatamise taotluste vastuvõtmine, detailplaneeringu menetlemine.
Kestvus Taotluse esitamisele järgneb taotluse menetlemine. Ametnik võtab taotluse esitajaga ühendust.
Õigusakt Planeerimisseadus
Vastutaja Arhitekt-planeerija Sirli Kokk, tel 785 0937, e-post sirli.kokk@voru.ee

 

TOIMINGU TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Detailplaneeringu algatamise  ettepanek esitatakse Võru Linnavalitsuse infosaali, saadetakse aadressile Jüri 11, 65608 Võru või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee.
Vajaminevad dokumendid Detailplaneeringu algatamise ettepanek 
E-Vorm Detailplaneeringu algatamise ettepaneku E-Vorm