Võru Linnavalitsus võtab teenistusse

SOTSIAALTÖÖOSAKONNA JUHATAJA

 

Teenistusülesanneteks on:

 • osakonna töö juhtimine ja osakonnale pandud ülesannete täitmise tagamine
 • Nöörimaa Tugikodu töö koordineerimine
 • koostöö tegemine sotsiaaltööalast tegevust teostavate organisatsioonide ja ühingutega
 • sotsiaalhoolekannet reguleerivate õigusaktide väljatöötamine


Kandidaadilt eeldame:

 • sotsiaaltööalane kõrgharidus
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele oskus suhtlustasandil ja vähemalt ühe võõrkeele valdamine kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega
 • hea arvutikasutamise oskus, kasuks tuleb sotsiaalteenuste ja toetuste andmeregistri (STAR) kasutamisoskus
 • hea suhtlemisoskus, tasakaalukus
 • hea pingetaluvus, otsustus- ja vastutusvõime
 • oskus teha meeskonnatööd
 • algatusvõime ja loovus
 • B-kategooria autojuhi load

 

Linnavalitsus pakub:

 • Huvitavat ja vaheldusrikast tööd heas meeskonnas
 • Professionaalsete oskuste arendamise ja eneseteostuse võimalust

 

Lisainfo:

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendava dokumendi koopia saata 31. maiks 2023 aadressil Võru Linnavalitsus, Jüri 11, 65608 Võru või e-kirja teel info@voru.ee, märgusõna „Osakonnajuhataja".

 

Asukoht:                                            Võru Linnavalitsus

Teenistusse asumise aeg:               3.07.2023

Teenistuskoha tüüp:                        ametnik

Kontaktisik:                                       Sixten Sild

Kontakttelefon:                                5886 8867

Veebileht:                                          www.voru.ee