Võru Linnavolikogu istungite päevakorrad

Võru Linnavolikogu korraline istung 11. mail 2016

3. mai 2016

Kutse

Võru Linnavolikogu korraline istung (järjekorras 31.) toimub 11. mail 2016. a kell 13.00 volikogu istungite saalis.

PÄEVAKORD:

1. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Ettekandja: abilinnapea Kalev Ilves

2. Räpina mnt 22, 22a, 22b ja 22c kinnistute ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandjad: linnapea Anti Allas, arhitekt-planeerija Sirli Kokk

3. Võru Linnavalitsuse valitsemiskuludesse planeeritud toetuse eraldamise kord
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv

4. Võru linna sõpruslinnadega koostöö edendamiseks toetuse andmise kord
Ettekandja: arendusnõunik Tiina Hallimäe

5. Projektis osalemine
Ettekandjad: linnapea Anti Allas, arendusnõunik Tiina Hallimäe

6. Volituse andmine
Ettekandja: juriidilise osakonna juhataja Esko Hillep

7. Volituste andmine ühinemisläbirääkimiste pidamiseks
Ettekandja: volikogu aseesimees Tõnu Jõgi

8. Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimise tulemuse kinnitamine
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Anti Paap

9. Muud küsimused


Lugupidamisega


Toomas Paur
volikogu esimees