Võru Linnavolikogu istungite päevakorrad

Võru Linnavolikogu korraline istung 13. jaanuaril 2016

7. jaanuar 2016

Kutse

Võru Linnavolikogu korraline istung (järjekorras 27.) toimub 13. jaanuaril 2016. a kell 13.00 volikogu istungite saalis.

PÄEVAKORD:

1. Võru linna 2016. aasta eelarve (II lugemine)
Ettekandjad: linnapea Anti Allas, rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv

2. Võru Linnavolikogu 8. veebruari 2012 määruse nr 2 „Võru linna finantsjuhtimise kord" muutmine
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv

3. Ostueesõiguse mittekasutamine (Jüri tn 12)
Ettekandja: abilinnapea Kalev Ilves

4. Ostueesõiguse mittekasutamine (Katariina allee 11 ja Tartu tn 46)
Ettekandja: abilinnapea Kalev Ilves

5. Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimise tulemuse kinnitamine
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Anti Paap

6. Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2016. aasta kontrollimiste tööplaan
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Anti Paap

7. Võru Linnavolikogu 9. detsembri 2013 otsuse nr 59 „Esindajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse" muutmine
Ettekandja: linnasekretär Ülle Müürsepp

8. Võru Linnavolikogu 11. märtsi 2015 otsuse nr 12 „Esindajate nimetamine Võrumaa Omavalitsuste Liidu juhtorganitesse" muutmine
Ettekandja: linnasekretär Ülle Müürsepp

9. Võru Linnavolikogu 9. detsembri 2013 otsuse nr 58 „Esindajate määramine Nöörimaa Tugikodu ja Võru linna haridusasutuste hoolekogudesse" muutmine
Ettekandja: linnasekretär Ülle Müürsepp

10. Võru Linnavolikogu aseesimehele hüvituse määramine
Ettekandja: linnasekretär Ülle Müürsepp

11. Muud küsimused

 

Lugupidamisega

Toomas Paur
volikogu esimees