Valitsuse määrused

 

Võru Linnavalitsuse määrused on avaldatud Riigi Teatajas.

Võru Linnavalitsuse poolt välja antud õigusaktid on leitavad ka dokumendiregistrist