Võru Linnavalitsus võtab teenistusse

haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

 

Teenistusülesanneteks on:

 • Linna haridus- ja kultuuriasutuste töö koordineerimine
 • Lastesõbraliku linna visiooni ja strateegia väljatöötamise ja elluviimise juhtimine
 • Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna töö korraldamine

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon
 • juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas
 • analüüsimis- ja planeerimisvõime
 • eesti keele oskus kõrgtasemel
 • vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil
 • vastutustunne, korrektsus, täpsus
 • väga hea suhtlemis- ja koostööoskus
 • õpi- ja otsustusvõimelisus
 • B-kategooria autojuhi load

Linnavalitsus pakub:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd
 • ametialaste oskuste arendamise võimalust

 

Lisainfo:

 • kandideerimiseks esitada sooviavaldus, CV, haridust tõendavad dokumendid ning visioon Võrust kui lastesõbralikust linnast
 • dokumendid esitada 20. veebruariks 2023 Võru Linnavalitsusele aadressil Jüri 11, Võru 65608, märgusõna „Osakonnajuhataja" või info@voru.ee

 

Tööle asumise aeg          esimesel võimalusel

Teenistussuhe                  ametnik

Kontaktisik                        Sixten Sild

Kontakttelefon                5886 8867