Uudised ja teated

Isikliku kasutusõiguse seadmine Anti nõusolek kinnistutele Jüri tänav, Koreli tänav T1, Lembitu tänav T1, Lille tänav T1, Luha tänav T1, Luha tänav T2, Mäe tänav T1, Olevi tn 27, Olevi tänav...

Linnavalitsuse istung 25. jaanuaril

Isikliku kasutusõiguse seadmine Anti nõusolek kinnistutele Jüri tänav, Koreli tänav T1, Lembitu tänav T1, Lille tänav T1, Luha tänav T1, Luha tänav T2, Mäe tänav T1, Olevi tn 27, Olevi tänav...

Võru Linnavalitsuse 18.01.2023 korraldusega nr 70 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Võru linnas Luha tn 12 ja Jüri tn 82 kinnistute detailplaneering. Võru Linnavalitsus...

Võru linnas Luha tn 12 ja Jüri tn 82 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Võru Linnavalitsuse 18.01.2023 korraldusega nr 70 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Võru linnas Luha tn 12 ja Jüri tn 82 kinnistute detailplaneering. Võru Linnavalitsus...

Kolmapäeval külastas Võru linnavalitsust Vabariigi President Alar Karis. Presidendi visiidi eesmärk oli kuulata ära Võrumaa kohalike omavalitsuste esindajate...

President Alar Karis külastas linnavalitsust

Kolmapäeval külastas Võru linnavalitsust Vabariigi President Alar Karis. Presidendi visiidi eesmärk oli kuulata ära Võrumaa kohalike omavalitsuste esindajate...

Dokumendivormide kinnitamine Kinnitati koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra rakendamiseks vajalikud dokumentide vormid alates 23. jaanuarist 2023. ...

Linnavalitsuse istung 18. jaanuaril

Dokumendivormide kinnitamine Kinnitati koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra rakendamiseks vajalikud dokumentide vormid alates 23. jaanuarist 2023. ...

Võru linna kriisimeeskond võttis täna osa Päästeameti poolt korraldatud lauaõppusest "KOV-79 SÄRTSU".  Õppuse käigus saime harjutada olukorda, kus erinevatel põhjustel tekib Eestis...

Võru linn osales kriisiõppusel “KOV-79 SÄRTSU”

Võru linna kriisimeeskond võttis täna osa Päästeameti poolt korraldatud lauaõppusest "KOV-79 SÄRTSU".  Õppuse käigus saime harjutada olukorda, kus erinevatel põhjustel tekib Eestis...

Võru maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine Volikogus läbis esimese lugemise Võru maakonna arengustrateegia 2035+.  Võru maakonna arengustrateegia sisaldab meie inimeste ja...

Võru Linnavolikogu istung 11. jaanuaril

Võru maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine Volikogus läbis esimese lugemise Võru maakonna arengustrateegia 2035+.  Võru maakonna arengustrateegia sisaldab meie inimeste ja...

Loa andmine müra tekitamiseks Kaitseväele anti nõusolek 2. jalaväebrigaadi allüksuste väljaõppe harjutuste läbiviimise ajal müra tekitavate imitatsioonivahendite kasutamiseks 12. jaanuarist...

Võru Linnavalitsuse istung 11. jaanuaril

Loa andmine müra tekitamiseks Kaitseväele anti nõusolek 2. jalaväebrigaadi allüksuste väljaõppe harjutuste läbiviimise ajal müra tekitavate imitatsioonivahendite kasutamiseks 12. jaanuarist...

16. jaanuar 2023 avab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)  eraisikutele suunatud vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise toetusmeetme. Avatavas voorus jagatakse ca 800 000 eurot toetust,...

Taasavatakse toetusmeede eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks

16. jaanuar 2023 avab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)  eraisikutele suunatud vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise toetusmeetme. Avatavas voorus jagatakse ca 800 000 eurot toetust,...

Riigihanke korraldamine Korraldatakse riigihange "Loomekoja ehitamine". Isikliku kasutusõiguse seadmine Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Turba...

Linnavalitsuse istung 4. jaanuaril

Riigihanke korraldamine Korraldatakse riigihange "Loomekoja ehitamine". Isikliku kasutusõiguse seadmine Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Turba...

Linnavalitsus saatis volikogu poole 2023. aasta eelarve ettepaneku, mis tagab ka Võrus lasteaiaõpetajatele kooliõpetajatega proportsionaalse palgatõusu. Ettepaneku vajadus tuleneb Vabariigi...

Lasteaiaõpetajate palgatõus ja lasteaia kohatasu tõstmine

Linnavalitsus saatis volikogu poole 2023. aasta eelarve ettepaneku, mis tagab ka Võrus lasteaiaõpetajatele kooliõpetajatega proportsionaalse palgatõusu. Ettepaneku vajadus tuleneb Vabariigi...

Näitan: 1-10
Elemente lehe kohta 10
of 2

Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023