Uudised ja teated

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 8. aprillil

Põllu tn 1e katastriüksuse jagamine
Nõustuti Põllu tn 1e katastriüksuse (pindala 4242 m², sihtotstarve 80% tootmismaa, 20% ärimaa) jagamisega kaheks. Moodustatavatele katastriüksustele määrati aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:
Põllu tn 1e, sihtotstarve 80% tootmismaa, 20% ärimaa;
Põllu tn 1m, sihtotstarve 80% tootmismaa, 20% ärimaa.

Korralduse "Kraavi tn 1 katastriüksuse jagamine" muutmine
Võru Linnavalitsuse 30. märtsi 2020 korralduse nr 164 "Kraavi tn 1 katastriüksuse jagamine" punkti 2.2 muudetakse ning sõnastatakse  järgmiselt: Turba tn 2c, sihtotstarve 100% elamumaa.

Kivimurru tn 2 ja Kivi tn 19 katastriüksuste liitmine
Nõustuti Kivimurru tn 2 (pindala 8304 m², sihtotstarve 80% tootmismaa, 20% ärimaa) ja Kivi tn 19 (pindala 4882 m², sihtotstarve 80% tootmismaa, 20% ärimaa) katastriüksuste liitmisega. Moodustatavale katastriüksusele aadressiks määrati Kivimurru tn 2 ja sihtotstarbeks 80% tootmismaa, 20% ärimaa.

Kasutusloa väljastamine
Väljastatakse kasutusluba  elamu laiendamisele ja ümberehitamisele asukohaga Tamula tn 5.

Avalike mängu- ja spordiväljakute sulgemise pikendamine
Otsustati pikendada avalike mängu- ja spordiväljakute sulgemise tähtaega kuni 30. aprillini 2020 (kaasa arvatud). Avatuks jääb Kubija rollerirada.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn