Uudised ja teated

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 27. jaanuaril

Riigihanke korraldamine
Korraldatakse riigihange "Rannavalve teenus 2021-2023"

Toetuse andmine
Võru linna eelarvest eraldatakse 2021. aastaks tegevuse toetust sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus 37 917 eurot ja Võru Turismiinfokeskusele 5550 eurot.

Kinnisasjade piiride muutmine
Kose tee 1f ja Kose tee 3 kinnisasjade piirid muudetakse vastavalt maakorralduskavale.

Lepingu sõlmimine tehnorajatise püstitamiseks riigimaale
Sõlmitakse isikliku kasutusõiguse leping tehnorajatise (tehislume tootmise torustik ja pumpla) ehitamiseks ja talumiseks katastriüksusele Kubija järv.

Kasutusloa väljastamine
Väljastatakse kasutusluba lasteaiahoone laiendamisele ja ümberehitamisele asukohaga Vabaduse tn 15a.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn