Uudised ja teated

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 18. jaanuaril

Dokumendivormide kinnitamine
Kinnitati koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra rakendamiseks vajalikud dokumentide vormid alates 23. jaanuarist 2023.

Sundvalduse seadmine
Seatakse tähtajatu sundvaldus Danpower Eesti AS-i kasuks Koreli tn 22 // Piiri tn 30, Koreli tn 24, Koreli tn 26, Koreli tn 28, Luha tn 23, Luha tn 21, Olevi tn 31, Olevi tn 33, Jüri tn 81, Olevi tn 38, Olevi tn 36a, Olevi tn 36, Olevi tn 34a, Olevi tn 32, Olevi tn 30, Olevi tn 23, Lembitu tn 5, Lembitu tn 3 ja Vabaduse tn 6 katastriüksustele.

Detailplaneeringu vastuvõtmine
Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Luha tn 12 ja Jüri tn 82 kinnistute detailplaneering.
Planeeringu eesmärgiks on määrata alale ehitusõigus kaubandus- ja teenindushoone ning parkla rajamiseks, tehnovõrkudega ühendamiseks, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorra lahendamiseks. Planeeritava maa-ala suurus on u 0,99 ha.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestus on 14 päeva.

Kasutusloa väljastamine
Väljastatakse kasutusluba spordiväljakute (6 tk) ümberehitamisele ja tribüünihoone püstitamisele asukohaga F. R. Kreutzwaldi tn 16.

Alaeelarvete kehtestamine
Kehtestati Võru linna 2023. aasta eelarve kulude alaeelarved.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn
#visitvoru #vorulinn


Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023