Uudised ja teated

« Tagasi

Kaitseliit viib Võru linnas läbi ESTGUARD4 lõpuharjutuse

Kaitseliit viib ajavahemikul 22.–26. märtsini 2021 Võrumaal läbi Iraaki missioonile mineva Kaitseliidu üksuse ESTGUARD4 lõpuharjutuse, millest osa toimub Võru linnas.

Võru linnas osaleb harjutusel 30 kaitseliitlast, 6 maasturit, 2 veoautot ja 1 väikebuss ning linnas liiguvad sellel ajavahemikul jalgsipatrullid kuni 20 kaitseliitlasega, kes on harjutuse käigus relvastatud.

25. märtsil kella 17–20 ja 26. märtsil kella 9.30–11 toimub harjutus Luha tänava piirkonnas ning plaanis on kasutada suitsugranaate ja paukpadruneid, mistõttu on Luha tänaval nimetatud ajavahemikus võimalikud liikluskatkestused kuni 20 minutiks.

Kaitseliit on väga tänulik kohalikule kogukonnale mõistva suhtumise eest ja harjutuse läbiviijad teevad kõik endast sõltuva, et minimaalselt häirida kohalike inimeste elukorraldust, samuti tagatakse harjutuse järel heakord alal.

ESTGUARD4 väekaitserühm on osa NATO Iraagi missioonist, mis nõustab ja toetab Iraagi julgeolekujõudusid. NATO lõi missiooni 2018. a oktoobris. Missiooni suurus on 500 kaitseväelast, sh instruktorid, nõunikud ja toetav personal nii NATO kui ka partnerriikides, sh Austraaliast, Soomest ja Rootsist.  NATO missiooni väekaitserühma ülesandeks on missioonil teenivate isikute julgestamine ja eskort nende külastatavatele objektidele, samuti objektide julgestamine.

Kaitseliidule annab osalus välisoperatsioonil võimaluse testida oma väljaõpet ja oskusi. Paljud ülesanded, mida Kaitseliit operatsioonil täidab, on samad, mida täidetakse ka Eestis kriisiolukorras – objektide ja konvoide julgestamine, patrullid. Kaitseliidule annab välisoperatsioon hea võimaluse testida oma oskusi reaalse operatsiooni olukorras rahvusvahelise üksuse koosseisus.

Kaitseliit järgib õppusel kõiki Covid 19 piiranguid.