Uudised ja teated

Linnavalitsuse istung 20. märtsil

Riigihanke korraldamine  Korraldatakse riigihange "Koreli oja rohekoridori ja rekreatsiooniala rajamine". Koreli oja äärde Vabaduse ja Petseri tänava vahelisele alale (Kooli tn 8 ja...

Jääle minek on keelatud

Päästeameti peadirektori käskkirjaga on alates 18. märtsist siseveekogude jääleminek üle Eesti keelatud. Keelu eesmärk on ennetada õnnetusi ja säästa inimelusid.    „Kevadised...

Linnavolikogu istung 13. märtsil

Võru maakonna arengustrateegia 2035+ Kiideti heaks "Võru maakonna arengustrateegia 2035+" eelnõu. Elutähtsa teenuse toimepidevuse nõuded Kehtestati Võru linnas korraldatavate...

Linnavalitsuse istung 13. märtsil

Osalemine projektides Otsustati osaleda Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetusmeetme "Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogramm" raames projektis "Võru linnavalitsuse ametnike...

Lauluväljaku tn 6 ja Uus tn 15 // 15a detailplaneeringute koostamise lõpetamine

Võru Linnavalitsuse 06.03.2019 korraldusega nr 122 lõpetati kinnisasja omaniku taotluse alusel Lauluväljaku tn 6 (endise aadressiga Lauluväljaku tee 5) detailplaneeringu koostamine....
Näitan: 1-5
Elemente lehe kohta 5
of 5