Uudised ja teated

Võru linnas Luha tn 12 ja Jüri tn 82 kinnistute detailplaneeringu avalik arutelu

Võru Linnavalitsus annab teada, et Võru linnas Luha tn 12 ja Jüri tn 82 kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimub 6. aprillil 2023  kell 16.00 Võru Linnavalitsuse volikogu saalis (Jüri tn 11).

Avalik väljapanek toimus 09.02. – 22.02.2023. Planeeringuga oli võimalik tutvuda Võru Linnavalitsuse kodulehel  https://www.voru.ee/dpalg-20220413 ning linnavalitsuses kohapeal. Avalikul väljapanekul esitati 4 ettepanekut, millele vastati kirjalikult. Avaliku arutelu eesmärgiks on arutada avaliku väljapaneku ajal tehtud ettepanekuid, selgitada linna seisukohti ja põhjendada detailplaneeringu koostamisel valitud lahendusi. Täiendavat infot avaliku arutelu kohta saab Võru Linnavalitsusest: Sirli Kokk, e-post sirli.kokk@voru.ee, tel 7850937.


Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023