Uudised ja teated

Linnavalitsuse istung 1. märtsil

Võru linna 2023. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava
Kinnitati Võru linna 2023. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava ning taotluste läbivaatamise, toetuse andmise ja aruande regulatsioon.

Maakasutuse sihtotstarbe muutmine
Jüri tn 28 // 28a // 28b maakasutuse sihtotstarbeks määrati 85% elamumaa, 15% ärimaa.

Enampakkumise korraldamine ettevõtlusmaade võõrandamiseks
Korraldatakse kaheetapiline kirjalik enampakkumine järgmistele kinnistutele:
Põllu tn 21 (pindala 6671 m², sihtotstarve 95% tootmismaa, 5% ärimaa);
Põllu tn 22 (pindala 9677 m², sihtotstarve 95% tootmismaa, 5% ärimaa).

Enampakkumise korraldamine elamumaade võõrandamiseks
Korraldatakse kaheetapiline avalik suuline enampakkumine järgmistele kinnistutele:
Taara tn 4 (pindala 1510 m², sihtotstarve 100% elamumaa);
Taara tn 6 (pindala 1499 m², sihtotstarve 100% elamumaa);
Taara tn 8 (pindala 1246 m², sihtotstarve 100% elamumaa);
Kalmuse tn 8c (pindala 1308 m², sihtotstarve 100% elamumaa).

Enampakkumise korraldamine eestkostetava vara võõrandamiseks
Korraldatakse kirjalik enampakkumine Võru linn, Jüri tn 67-2 korteriomandi 2/5 kaasomandi osa võõrandamiseks, alghinnaga 17 600 eurot. Tagatisraha suuruseks määrati 1500 eurot.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn
#visitvoru #vorulinn


Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023