Uudised ja teated

Võru Linnavalitsuse istung 8. veebruaril

Võru Spordikooli arengukava
Kinnitati Võru Spordikooli arengukava aastateks 2023–2027.

Ürituste kooskõlastamine ja puhkeala sulgemine
Mittetulundusühingule Võru Võrkpalliklubi anti nõusolek korraldada Tamula rannas avalikud üritused.
"Eesti noorte rannavõrkpalli karikavõistluste etapp 2023": 15. juunil 2023 kella 14–22;16. juunil 2023 kella 9–20; 17. juunil 2023 kella 9–20; 18. juunil 2023 kella 9–20.
"Barrus Cup, Eesti rannavõrkpalli karikasari 2023": 3. augustil 2023 kella 12–22; 4. augustil 2023 kella 9–20; 5. augustil 2023 kella 9–20; 6. augustil 2023 kella 9–20.

Kinnistu koormamine Võru linna kasuks isikliku kasutusõigusega
Sõlmitakse asjaõigusleping Räpina mnt 22f kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Võru linna kasuks, määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Telia Eesti AS-i kasuks järgmistele kinnistutele:
Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tänav (sihtotstarve transpordimaa);
Kalevi tänav T2 (sihtotstarve transpordimaa);
Lille tänav T1 (sihtotstarve transpordimaa);
Luha tänav T1 (sihtotstarve transpordimaa).
Määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Maakasutuste sihtotstarbe muutmine
Pikk tn 17g maakasutuse sihtotstarbeks määrati 65% üldkasutatav maa, 35% elamumaa.
Roopa tn 41 maakasutuse sihtotstarbeks 100% elamumaa.

Kinnisasjade piiride muutmine
Muudeti Piiri tn 5 ja Piiri tn 5a kinnisasjade piirid vastavalt maakorralduskavale ning määrati tekkivatele katastriüksustele aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:
Piiri tn 5, sihtotstarve 100% elamumaa;
Piiri tn 5a, sihtotstarve 100% elamumaa.

Äriruumi üürilepingu pikendamine
Pikendati Võru Linnavalitsuse ja FENOMEN OÜ vahel 9. veebruaril 2015 sõlmitud Tartu tn 25 äriruumi üürilepingut, tähtajaga kuni 8. veebruar 2024.

Ehituslubade väljastamine
Väljastatakse ehitusluba Võru Maksimarketi ümberehitamiseks asukohaga Jüri tn 83.
Väljastatakse ehitusluba päikeseelektrijaama püstitamiseks asukohaga Luha tn 42.

Kasutusloa väljastamine
Väljastatakse kasutusluba puidukuivati püstitamisele asukohaga Luha tn 42.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn
#visitvoru #vorulinn


Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023