Uudised ja teated

« Tagasi

Üleskutse Võru valla elanikele: toeta oma allkirjaga Võru valla osalemist lasteaia ehitamises

Hea Võru valla kodanik! Hea naaber!
 
Toeta oma allkirjaga Võru valla osalemist Võru linna uue lasteaiahoone rajamisel.
Miks seda abi palume? Asi lihtne. Võru vallast on Võru linna lasteaedades viimasel aastakümnel käinud stabiilselt 70-100 last. Lastega käib kaasas ka tegevustoetus, mis katab otsesed kulud, kuid hoone ehituse ja amortisatsiooni kulu jääb ikka Võru linna maksumaksja kanda. Selline asi pole aga jätkusuutlik, sest Võru linn lihtsalt ei jaksa rohkem doteerida. Aastakümnetega on kogunenud tulude miinus ja maksutulude mittelaekumine teiste omavalitsuste kodanikelt tekitab tuluvaesust. Kui pead õigeks, et ka tulevikus oleks Võru valla kodanikel võimalik panna oma lapsi Võru linna lasteaedadesse, siis palun anna oma allkiri petitsioon.ee lehel SIIN
 
Koos suudame rohkem ja paremini!
 
Aitäh!