Uudised ja teated

« Tagasi

Võru linna elanikel on võimalus saada tasuta psühholoogilist abi

COVID-19 pandeemia on kestnud juba 20 kuud. See pingeline aeg on mõjunud inimeste vaimsele tervisele. Ollakse mures iseenda või oma lähedase viirusesse nakatumise pärast ning see võib tekitada tugevat ärevust. Samuti on lastel ja lastevanematel tekitanud palju stressi koolide distantsõpe ja õppetöö ebakindla olukorra jätkumine.  On neidki, kes  on kaotanud töö ja tavapärase sissetuleku. Kindlustunne oma elu korraldamisel on kadunud ja tulevik  ebamäärane. Lisaks tekitab segadust kõik see, mis on seotud vaktsineerimise teemaga.

Ülalpool nimetatud COVID-19 pandeemiaga  seotud vaimse tervise halvenemise põhjused ei ole veel kaugeltki ainsad, mis kahjustavad tänasel päeval meie inimeste toimetulekut.

Võru linnavalitsus esitas taotluse sotsiaalministeeriumi toetusmeetmesse „Vaimse tervise teenusetoetus kohalikule omavalitsusele". Taotlus rahuldati ning meil on võimalus abistada rohkem inimesi, kes vajavad toimetulekuks psühholoogilist abi. Antud toetuse raames on sõlmitud  koostöökokkulepped nelja  psühholoogilist- ja hingeabi pakkuva spetsialistiga. Psühholoogiline abi on inimesele tasuta ja  abi saamiseks puuduvad vanuselised või muud piirangud. Esialgu on antud meetme raames võimalik kasutada psühholoogilist nõustamist kuni 31.12.2021.

Kutsume üles kõiki, kes tunnevad, et vajavad psühholoogi toetust pöörduma julgelt Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonna poole. Kontaktisikuks on Hannela Teaste, tel 521 3660, hannela.teaste@voru.ee