Uudised ja teated

« Tagasi

Linnavolikogu erakorraline istung 22. septembril

Võru linna eelarvestrateegia aastateks 2022-2026
Võeti vastu "Võru linna eelarvestrateegia 2022-2026" ning tunnistati kehtetuks Võru Linnavolikogu 18. novembri 2020 määrus nr 12 "Võru linna eelarvestrateegia 2021-2025" (RT IV,  07.05.2021, 46). Määrus jõustub 2022. aasta 1. jaanuaril.

Jaoskonnakomisjonide moodustamine
17. oktoobril 2021 toimuvateks kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks moodustati neli jaoskonnakomisjoni ja nimetati nende liikmed järgnevalt:

Valimisjaoskond nr 1 (Vabaduse tn 12)
esimees: Kaare Lill
liikmed: Margus Külm, Maarja Põder, Õnne Kronberg, Viorika Tšebotar, Ülle Heistonen, Monika Irves
asendusliikmed: Inga Kirss, Anu Koop

Valimisjaoskond nr 2 (Liiva tn 13)
esimees: Sirje Peris
liikmed: Kaie Kilgast, Maiu Vellak, Kati Pintmann,  Marika Vaher, Kris Kelp, Voldemar Tilgor, Piret Viil, Lembit Hõbelaid        
asendusliikmed: Piret Kooser, Ülle Voitka

Valimisjaoskond nr 3 (Kooli tn 7)
esimees: Taavi Karu
liikmed: Aivar Halapuu, Inga Bitter, Janyka Vellak, Maia Anderson, Maia Tapupere, Maret Jürgenstein asendusliikmed: Ene Moppel, Urmas Ott

Valimisjaoskond nr 4 (Olevi tn 29)
esimees: Kaie Tammik
liikmed: Tiina Kala, Heli Pugast, Kristi Jurask, Edda Jaagu, Merilyn Veskimäe, Tarmo Kasak
asendusliikmed: Kaja Harak, Kadri Rebane
                               
Võru linna 2021. aasta lisaeelarve
Kehtestati Võru linna 2021. aasta lisaeelarve.
Võru linnale on eraldatud põhitegevuse toetusi, mis eelarvesse lisati, kokku 152 972 eurot. Suurimad toetused on Sotsiaalministeeriumi toetus puuetega inimeste kodude kohandamiseks (IV etapp) 83 581 eurot, Spordikoolituse- ja Teabe sihtasutuselt Võru Spordikoolile 25 000 eurot treenerite palga toetuseks, Haridus- ja teadusministeeriumi toetused õpilaagrite korraldamiseks ja õpilaste antigeeni testide soetamiseks kokku 22 710 eurot. Võru Muusikakoolile on  Kultuurkapital eraldanud toetust akordionimuusika päevade korraldamiseks 3100 eurot ja akordioniõpilaste pillilaagrite toetust 960 eurot. Eesti Muusikakoolide Liit on eraldanud noorte talentide ja edukate õpetajate toetust 440 eurot ja kromaatilise kandle soetamist projekti "Igal lapsel oma pill" raames 1500 eurot. Võru Kreutzwaldi Koolile on eraldatud toetus SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt 4500 eurot keskkonnahoiu projekti finantseerimiseks.
Nöörimaa Tugikodule laekub Töötukassa palgatoetus 3500 eurot.
Riigi valimisteenistus on eraldanud Võru Linnavalitsusele 1700 eurot  Võru maakonna kohalike omavalitsuste volikogude valimiste  logistika korraldamiseks (logistiku ülesanded on pandud Võru linnasekretärile).
Põhitegevuse kuludes on tehtud ümberpaigutused Võru Spordikooli bussi kasutamise alusel transpordikulude finantseerimiseks. Võru Järve Kooli lapsehoiu finantseerimiseks on ümber paigutatud toetusvahendid 12 800 eurot ja Nöörimaa Tugikodule Sotsiaalkindlustusameti tugiisiku teenuse vahendid 10 000 eurot.
Investeeringutoetuse eraldamise otsus on Võrumaa Keskraamatukogu energiatõhusaks muutmiseks (rekonstrueerimiseks) - 603 000 eurot on lisatud investeeringute eelarvesse. Investeerimistegevuse eelarvest on ümber paigutatud põhitegevuse kulude eelarvesse Võru Lasteaed Päkapikk inventari vahendid 15 666, kuna soetatakse väikevara.
Lisaeelarve põhitegevuse tulem on -15 666 eurot, eelarve tulem kokku on + 1630 380 eurot.

Ulis Guth
Võru Linna Leht
toimetaja
gsm 512 0787