Uudised ja teated

Linnavalitsuse istung 22. septembril

Riigihanke "Keskkonnajaama kompaktlaadur" korraldamine
Otsustati korraldada riigihange "Keskkonnajaama kompaktlaadur".
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetava projekti "Jäätmete liigiti kogumise võimekuse tõstmine keskkonnajaamas" näeb ette ühe tegevusena kompaktlaaduri soetamise Võru Lühike tn 1 keskkonnajaama. Kompaktlaadur aitab elanikelt vastu võtta raskeid ja mahukaid jäätmeid, nagu suurjäätmed, elektroonikajäätmed, külmkapid jne.

Projektis osalemine
Otsustati osaleda Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt väljakuulutatud taotlusvoorus "Jäätmetekke vältimine ja korduskasutus ning eterniidi kogumine (ringmajanduse programm)  projektiga "Asbestjäätmete kogumine ja käitlemine Võru linnas". Projekti kestvus on kuni 12 kuud ning kogumaksumus kuni 36 000 eurot, millest toetus kuni 28 000 eurot. Võru linna omafinantseering on kuni 8000 eurot.

Võru linna 2021. aasta eelarvest kultuuriürituste toetuste andmine
Otsustati anda Võru linna eelarvest kultuuriürituste toetused 2021. aastaks järgnevalt: mittetulundusühingule Eesti Tantsuhuvihariduse Liit 330 eurot Eesti tantsuhuvihariduse gala ja tantsufoorumi läbiviimiseks 14. novembril ning Liiva-ATE OÜ-le 1500 eurot kaasaegse kunsti galerii Kanal näituste ja programmide korraldamiseks septembrist kuni detsembrini.

Äriruumi üürilepingu pikendamine
Pikendati Võru linnavalitsuse ja mittetulundusühing Võru Täisevangeelne Hosianna Kogudus vahel 22. septembril 2014 sõlmitud äriruumi üürilepingut nr 874, tähtajaga kuni 1. märts 2022.

Ehitusloa väljastamine
Väljastati ehitusluba tee ümberehitamiseks asukohaga Vabaduse tänav T1.

Kasutuslubade väljastamine
Väljastati kasutusluba ümberehitatud korterelamule asukohaga Roopa tn 1 ning kasutusluba üksikelamule asukohaga Tööstuse tn 16.

Ulis Guth
Võru Linna Leht
toimetaja
gsm 512 0787