Uudised ja teated

« Tagasi

Võru Linnavalitsuse istung 15. septembril

Ürituse kooskõlastamine ja väljaku sulgemine
Keskoja osaühingule anti nõusolek avaliku ürituse "Mihklilaat" korraldamiseks 24. septembril 2021 kella 9–15 Võru linna keskväljakul.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks kinnistule Põllu tänav T1.

Riigihanke korraldamine
Korraldatakse riigihange "Väikelahendused HEV õpilastele Võru linna koolides (ehitustööd)".
Hanke tulemusena kohandatakse Võru Kreutzwaldi Koolis 2. korpuse 0-korruse ruumid hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste puhke- ja mängualaks.

Detailplaneeringu algatamine
Algatatakse Pikk tn 17, 17c, 17d, 17e kinnistute detailplaneeringu koostamine eesmärgiga olemasoleva tootmisala laiendamine peamiselt uue sügavkülmlao rajamiseks Pikk tn 17e kinnistule ning tootmismaa kruntide liitmine. Planeeringuga määratakse ehitusõigused ala ulatus, arhitektuurinõuded ehitistele, tehnovõrkudega liitumised, platside ja teede asukohad ning parkimiskorraldus. Planeeritava maa-ala suurus on u 4,7 ha.

Detailplaneeringu menetlemise lõpetamine
Lõpetatakse Koreli tn 83 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine.

Ehituslubade väljastamine
Väljastatakse ehitusluba tee ümberehitamiseks asukohaga Roosi tänav T2.
Väljastatakse ehitusluba tee ümberehitamiseks  asukohtadega Lydia Koidula tänav T3, Kalevipoja tänav T1.
Väljastatakse ehitusluba tee ümberehitamiseks  asukohaga Petseri tänav T2.

Kasutusloa väljastamine
Väljastatakse kasutusluba tee ümberehitamisele asukohtadega Vilja tänav, Tartu tänav T1.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn
#visitvoru #vorulinn