Uudised ja teated

COVID - 19 vastu vaktsineerimine kodus

Võru linna elanikud, kes soovivad lasta ennast COVID-19 vastu vaktsineerida kodustes tingimustes koduõel, palun võtke ühendust Võru Linnavalitsuse sotsiaaltöötaja - juhtumikorraldajaga telefonil 5154709 või 7850924.

Kodus vaktsineeritakse neid kliente, kellel puudub võimekus minna perearstikeskusesse ning ka nende klientide hooldajaid/pereliikmeid. Vaktsineerimine toimub Jansseni vaktsiiniga 1x kliendi oma kodus.

Vaktsineerimist teostab FIE Riia Palm Õendusabi.