Uudised ja teated

« Tagasi

L. Koidula tn 5 // Seminari tn 1a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Võru Linnavalitsuse 30. märtsi 2020 korraldusega nr 163 „L. Koidula tn 5 // Seminari tn 1a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine" algatati L. Koidula tn 5 // Seminari tn 1a kinnistu ja lähiala detailplaneering. Planeeritava ala suurusega u 0,3 ha asub Võru kesklinnas L. Koidula tänava ja Seminari väljaku nurgal jäädes Võru vanalinna muinsuskaitsealale. Kagust piirneb ala Võru Gümnaasiumiga, edelast Võru Katariina kirikuga. Koidula tänava äärde jäävad elumajad. Piirkond on atraktiivne ja elav kesklinna osa. Põhieesmärgiks on krundil olevad hooned lammutada ja ehitada asemele uus korterelamu ja korterelamu-ärihoone.

Planeeritaval kinnistul paikneb Seminari tn ääres Eesti Vabariigi esimesel iseseisvusperioodil ehitatud puithoone ja L. Koidula tn ääres nõukogudeaegne ühiselamu. Seminari tn 1a puithoone on amortiseerunud ja avariiline, hoone algupärane välisilme pole hilisemate ümberehituste tõttu säilinud. Muinsuskaitseameti 30. detsembri 2019 kirjaga nr 1.1-7/3014-1 anti luba L. Koidula tn 5 // Seminari tn 1a hoonete lammutamiseks.

Detailplaneeringu lahendus näeb ette kinnistu jagamise kolmeks eraldi krundiks. Krundile nr 1 on planeeritud kahe eraldi mahuna äri- ja eluhoone ning väiksema mahuga kõrvalhoone. Krundile nr 2 on planeeritud korterelamu koos parkimisalaga ning krunt nr 3 on moodustatud avalikuks teemaaks, et tagada juurdepääs krundile nr 2 ja Võru Gümnaasiumile.

Detailplaneeringualale on koostatud muinsuskaitse eritingimused. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Võru linna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 15. aprillist - 28. aprillini 2021 Planeeringuga tutvumisel kasutada võimalusel elektroonilisi kanaleid. Planeering on leitav Võru linna veebilehel www.voru.ee (Ehitus ja planeerimine/Detailplaneeringud/Menetluses). Detailplaneeringuga saab tutvuda Võru Linnavalitsuses kohapeal (Jüri tn 11) ainult eelneval kokkuleppel või linnavalitsuse hoone tänavapoolsel aknal. Kohtumisel tuleb kanda maski (maskid saadaval kohapeal) ja lähtuda tuleb 2+2 reeglist. Küsimuste korral pöörduda arhitekt-planeerija Sirli Koka poole (tel 7850937, e-post sirli.kokk@voru.ee). Avalikul arutelul osalemiseks registreeruda hiljemalt 28. aprilliks pöördudes arhitekt-planeerija Sirli Koka poole (tel 7850937, e-post sirli.kokk@voru.ee).

Ettepanekuid ja / või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile info@voru.ee või posti teel Jüri tn 11, Võru linn 15. aprillist – 28. aprillini 2021.