Uudised ja teated

« Tagasi

Liiva tn 13, 13a, F. R. Kreutzwaldi 39, 39a, 39b kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Võru Linnavalitsuse 7. oktoobri 2020 korraldusega nr 483 algatati Liiva tn 13, 13a, F. R. Kreutzwaldi 39, 39a, 39b kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,32 ha. Planeeritav ala asub Võru kesklinnas jäädes Liiva tänava ja F. R. Kreutzwaldi tänava nurgale. Liiva tn 13, 13a, F. R. Kreutzwaldi 39, 39a, 39b kinnistud asuvad üldplaneeringuga määratud keskuse maa-alal, kus on tihedalt põimunud elamute, ameti- ning valitsusasutuste; äri- ja büroohoonete, kultuuri- ja spordiasutuste jms maad. Detailplaneeringu põhieesmärgiks on kaaluda ehitusõiguste määramist Võru kultuurikeskuse Kannel kõrvalhoone asemele kinohoone ja kõlakoja teenindavate ruumide rajamiseks. Planeeritav detailplaneering on kooskõlas Võru linna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda Võru linna veebilehel www.voru.ee (Ehitus ja planeerimine/Detailplaneeringud/Teated).

Võimalike uuringute vajadus selgitatakse välja detailplaneeringu koostamisel.

Algatamine

Asendiplaan