Uudised ja teated

« Tagasi

Võru linnavalitsuse istung 9. septembril

Osalemine projektis "Vaimse tervise häiretega eakatele suunatud hoolekandeteenuste arendamine Võrumaal"
Otsustati osaleda partnerina projektis "Vaimse tervise häiretega eakatele suunatud hoolekandeteenuste arendamine Võrumaal". Projekti kestvus on 24 kuud, 1. november 2020 kuni 31. oktoober 2022 ning omaosalus 8255 eurot. Projekti juhtivpartneriks on Võrumaa Arenduskeskus. Eesmärk on leida vaimse tervise probleemidega eakatele ja nende perekondadele võimalikult tõhus, inimeste vajadustest lähtuv, erinevaid osapooli ühendav ja Võrumaa oludesse sobiv toetavate teenuste mudel. Sealjuures lähtutakse sotsiaalse investeerimise printsiibist ehk aidatakse inimestel end ise aidata.

Võru Linnavalitsuse 2. septembri 2020 korralduse nr 407 "Koolieelsete lasteasutuste õppekulu vanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamine" muutmine
Muudeti Võru Linnavalitsuse 2. septembri 2020 korralduse nr 407 "Koolieelsete lasteasutuste õppekulu vanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamine"  lisa 2 „Võru Lasteaed Punamütsike 2020/21. õppeaastal koolieelse lasteasutuse õppekulu vanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastatud laste nimekiri". Sellega vabastati õppekulu maksmisest lisaks varem kinnitatule veel kaks isikut.

Võru Linnavalitsuse 26. augusti 2020 korralduse nr 392 "Projektis "Vunki mano, Võru noored!" osalemine" muutmine
Muudeti Võru Linnavalitsuse 26. augusti 2020 korralduse nr 392 "Projektis "Vunki mano, Võru noored!" osalemine"  punkti 3, mis sõnastati järgmiselt: "Projekti kestvus on kuni 24 kuud, kogumaksumus on kuni 59 368 eurot 10 senti. Võru linnale ei kaasne omafinantseeringu kohustust".

Ürituse kooskõlastamine ning puhkeala ja tänavate sulgemine
Mittetulundusühingule Võrumaa Spordiliit anti nõusolek avaliku ürituse "39. jooks ümber Tamula järve" korraldamiseks 10. septembril 2020 Võru linnas ning luba sulgeda vastavalt asendiplaanile: võistluskeskuse rajamiseks puhkeala kella 9–22, põhidistantsiks tänavad ja puhkeala kella 17.45st (start kell 18.10) kuni võistlejate läbimiseni ning minidistantsiks tänavad ja puhkeala kella 18.45st (start kell 19) kuni võistlejate läbimiseni.

Ürituse kooskõlastamine ja väljaku sulgemine
Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillastele anti nõusolek avaliku ürituse "Võru laat" korraldamiseks 18. septembril 2020 kell 9-16 ning luba sulgeda ürituse läbiviimiseks Seminari väljak 18. septembril 2020 kella 6-17.

Ürituse kooskõlastamine ja väljaku sulgemine
Keskoja osaühingule anti nõusolek avaliku ürituse "Mihklilaat" korraldamiseks Võru linnas 25. septembril 2020 kella 9-16 ning luba sulgeda ürituse läbiviimiseks Seminari väljak 25. septembril 2020 kella 7-17.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks järgmistele kinnistutele: Kanarbiku tänav T1 (pindala 1664 m², sihtotstarve transpordimaa), Kanarbiku tn 2b (pindala 1214 m², sihtotstarve üldkasutatav maa) ja Lauluväljaku tänav T2 (pindala 5613 m², sihtotstarve transpordimaa) kinnistule. Määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Äriruumi üürilepingu nr 874 pikendamine
Pikendati Võru Linnavalitsuse ja mittetulundusühing Võru Täisevangeelne Hosianna Kogudus vahel 22. septembril 2014 sõlmitud äriruumi üürilepingut nr 874, tähtajaga kuni 30. september 2021.

F. R. Kreutzwaldi tn 39 kinnistule üksikelamu laiendamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
Kinnitati projekteerimistingimused F. R. Kreutzwaldi tn 39 kinnistule üksikelamu laiendamiseks ja hoonestusala suurendamiseks kuni 10% ulatuses esialgsest lahendusest.

Ulis Guth
Võru Linna Leht
toimetaja
gsm 512 0787