Uudised ja teated

« Tagasi

Keskkonnainspektsioon kaardistab Koreli oja seisundit mõjutavaid tegureid

Keskkonnainspektsiooni Võrumaa büroo ametnikud viivad mai ja juunikuu jooksul läbi Koreli oja seisundit mõjutavate tegurite kaardistamise. Eesmärgiks on tuvastada võimalikke negatiivseid keskkonna- ja looduskaitselisi tegureid, mis Võru linna ja valda läbivat niigi kehvas seisus Koreli oja mõjutada võivad. Välitööde läbiviimiseks kasutatakse Keskkonnainspektsiooni drooni, mida tähelepanelikul kodanikul on võimalik järgmise kuu aja jooksul oja kohal lendamas näha. Samuti teostavad inspektorid kontrolli  Koreli oja kaldal, et hinnata seal asuvate ehitiste ja toruotsade seaduslikkust ning kallasraja avatust. Koreli oja on avalikult kasutatav veekogu, millel on 4 meetri laiune kallasrada ning mis peab liikumiseks kõigile avatud olema. Võimalike rikkumiste või täpsustamist vajavate asjaolude korral võetakse kinnistu omanikuga ühendust.

Esimene välitööpäev toimus 13.05.2020 ning see viidi läbi Võru vallas Kirepi elamu- ja suvilarajooni ümbruses. Kontrolliti kallasraja avatust ning oja seisundi hindamiseks analüüsiti vee erinevaid füüsikalis-keemilisi omadusi. Uudistajatele jagati infot kontrolli eesmärgi kohta ning olukorrast parema ülevaate saamiseks lennutati piirkonnas ka drooni.

Ardi Lepp
Keskkonnainspektsiooni Võrumaa büroo juhataja