Uudised ja teated

« Tagasi

Võru Linnavalitsuse istung 5. veebruaril

Ürituse kooskõlastamine ja väljaku sulgemine
Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillaste anti nõusolek avaliku ürituse "Võru Vastlalaat" korraldamiseks 21. veebruaril 2020 kella 9─16 ning luba sulgeda ürituse läbiviimiseks Võru keskväljak (Seminari väljak) 21. veebruaril 2020 kella 6─17.

Riigihanke korraldamine
Otsustati korraldada riigihange "Võru lasteaed Päkapikk hoone rekonstrueerimine". Ehitustööde tähtajaks on planeeritud 30. november 2020. Hanke eeldatav maksumus on 1 020 000 eurot (ilma käibemaksuta).

Äriruumi üürilepigu ennetähtaegne lõpetamine
Otsustati lõpetada Võru Linnavalitsuse ja MTÜ Võrumaa Lasterikkad vahel 23. septembril 2019 sõlmitud äriruumi üürileping, seisuga 5. veebruar 2020.

Ehitusloa väljastamine
Väljastati ehitusluba  maasoojus puuraukude rajamiseks asukohaga Kesk tn 14 ja ehitusluba ridaelamu ehitamiseks asukohaga Roosi tn 3a.

Hankeplaani kinnitamine
Kinnitati 2020. aasta hankeplaan.


Ulis Guth
Võru Linna Leht
toimetaja
gsm 512 0787