Uudised ja teated

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 23. oktoobril

Osalemine vanemlusprogrammis "Imelised aastad
Otsustati osaleda Tervise Arengu Instituudi poolt koordineeritud tõenduspõhises vanemlusprogrammis "Imelised aastad" perioodil august kuni detsember 2020.
Projekti kogumaksumus on 8600 eurot. Tervise Arengu Instituudi poolne vanemlusprogrammi rahastamine on kuni 75% projekti kogumaksumusest.

Haridusasutuste poolt osutatavate teenuste hinnad
Korrigeeriti ja kehtestatakse alates 1. novembrist 2019 Võru Linnavalitsuse hallatavate haridusasutuste poolt osutatavate teenuste hinnad.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Danpower Eesti AS kasuks Lille tänav T1 kinnistule, määrati isikliku kasutusõiguse ala ja tingimused.

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Danpower Eesti AS kasuks Petseri tänav T3 kinnistule, määrati isikliku kasutusõiguse ala ja tingimused.

Projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse algatamine
Algatati Tulika tn 6 kinnistule üksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.

Projekteerimistingimuste kinnitamine
Kinnitati projekteerimistingimused Tulika tn 13 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.

Nõustuti Laane tn 20 kinnistule üksikelamu püstitamisega ilma detailplaneeringut koostamata ning kinnitati projekteerimistingimused.  

Ehitusloa väljastamine
Väljastatakse ehitusluba üksikelamu ehitamiseks asukohaga Tulika tn 1.

Kasutusloa väljastamine
Väljastatakse kasutusluba üksikelamu laiendamisele asukohaga Lauluväljaku tn 3.

Riigihanke korraldamine
Korraldatakse riigihange "Lumekahuri ja rajatraktori ost".

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn