Uudised ja teated

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 7. augustil

Ürituste kooskõlastamine ja maa-alade sulgemine
Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillaste anti nõusolek avaliku ürituse "Võru laat" korraldamiseks 23. augustil 2019 kella 9–16 Võru keskväljakul.

Mittetulundusühingule Võrumaa Spordiliit anti nõusolek avaliku ürituse "Georg Otsa mälestusvõistlused pikamaaujumises" raames Tamula randa stardi- ja finišiala ning võistluskeskuse rajamiseks ja puhkeala sulgemiseks 10. augustil 2019 kella 9–17 (võistluse start kell 14).
Üritus on mõeldud kõigile, kes soovivad olla füüsiliselt aktiivsed või teisi liikumisharrastuse juurde tuua. Ujumisvõistlusest saavad osa võtta vanusest olenemata kõik inimesed. Ujumisvõistluse juhend ja registreerimine: www.vorumaaspordiliit.ee

Mittetulundusühingule G.M.Racing Spordiklubi anti nõusolek autoralli Eesti ja Läti meistrivõitluste etapi "17. Lõuna-Eesti ralli 2019" raames avaliku ürituse korraldamiseks ning Võru linna tänavate, parklate ja väljaku sulgemiseks 30. augustil ja 31. augustil 2019 mõlemal päeval kella 7–23.
Keskväljak suletakse ralli avatseremooniaks 30. augustil kella 16–23 ja lõputseremooniaks 31. augustil kella 17.30–23; tänavad ja parklad (Paju tn, Jüri tn, Räpina mnt, Petseri tn, Kooli tn, Võru Spordikeskuse ja Nooruse kaubanduskeskuse juures asuvad parklad) suletakse lisakatseteks 30. augustil kella 17.30–23; Ekspordi ja Raami tänavad võistlusautode hooldusalaks 30. ja 31. augustil kella 7–23.
Ettevalmistatud kiiruskatsed toimuvad Võrumaa üldkasutatavatel teedel. Raja kogupikkus on 110,44 km. Lõuna-Eesti rallit puudutav info on kättesaadav veebilehel: autoralli.ee

Võru linna 235. sünnipäeva raames korraldatakse avalikud üritused:
*Perepäev "Koton om hää" keskväljakul, Seminari tänaval ja Jüri tänaval (keskväljakuga piirnev lõik):
16. augustil kella 15-st  kuni 17. augustil 2019 kella 01-ni;
17. augustil 2019 kella 10–14.
*Sünnipäevarongkäik 16. augustil 2019 kella 16-st F. R. Kreutzwaldi pargist keskväljakule.
*Vanatehnika näitus 16. augustil 2019 kella 16–20 Katariina kiriku esisel parkimisplatsil.
*Laat 17. augustil 2019 kella 9–15 Katariina kiriku esisel parkimisplatsil ja Jüri tänaval (keskväljakuga piirnev lõik).
*1784 m linnajooks 17. augustil 2019 kella 14–15 keskväljakul, Katariina alleel, Jüri tänaval ja Seminari tänaval.
*Noorteala 17. augustil 2019 kella 14–17 Tamula supelranna maaüksusel ja Vee tänava väljakutel.
*Rammumeeste võistlus 17. augustil 2019 kella 15.30–19 keskväljakul.
*Järvekontsert /Marju Länik ansambliga/ 17. augustil 2019 kella 20–23 Tamula järvel ja Tamula supelranna maaüksusel.
*Vaskpillipäevade  pidupäevakontsert 18. augustil 2019 kella 17–19 keskväljakul.

Maakasutuse sihtotstarbe muutmine
Katariina allee 6 maakasutuse sihtotstarbeks määrati 100% elamumaa.

Abihoone püstitamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
Nõustuti Savi tn 16 kinnistule abihoone püstitamisega ilma detailplaneeringut koostamata ning kinnitati projekteerimistingimused.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn