Uudised ja teated

« Tagasi

Avatud on Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeede

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa Kagu-Eesti piirkonna arengule, millega riik toetab Kagu-Eesti ettevõtlust ja innovaatilisust ning mitmekesisemate töövõimaluste teket piirkonnas.
Meetmest toetatakse järgmisi tegevusi: innovatsiooni ning toote- ja teenusearendus, investeeringud ettevõtte tootlikkuse tõstmiseks ja arengu kitsaskohtade kõrvaldamiseks ning turunduse ja müügiarenduse tegevused.
 
Taotlejaks võib olla Valga, Võru või Põlva maakonnas tegutsev mikro- või väikeettevõtjast äriühing, kes on tegutsenud vähemalt 24 kuud. Taotleja taotlemisele eelnenud aasta müügitulu või bilansimaht peab olema vähemalt 10 000 eurot.
Toetuse minimaalne suurus on 10 000 eurot ja maksimaalne suurus 50 000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 60% projekti abikõlblikest kuludest.
 
Soovitav on tutvuda kõigi toetuse taotlemiseks vajalike sammude ja tingimustega 
 
Meedet rakendab Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK). Taotlusi saab RTK-le esitada alates 24. juulist kuni 30. septembrini 2019. 
 
NB! Ettevõtjad on oodatud toetusmeetme infopäevadele. Infopäev Võrus toimub 1. augustil kella 13-16  aadressil Jüri 12, II korruse saalis. Registreerimine: https://forms.gle/FBe27b1NbbgCSY1s7