Uudised ja teated

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 3. juulil

Ürituste kooskõlastamine ja puhkeala sulgemine
Mittetulundusühingule Rulakool anti nõusolek avalike ürituste "Tartu Rulakooli suvepäevad" raames treeningute ja võistluse korraldamiseks Võru skate-pargis:
16. juulil 2019 (treeningtunnid) kella 17–20;
17. juulil 2019 (treeningtunnid) kella 10.30–12 ja kella 17–20;
18. juulil 2019 (treeningtunnid) kella 10.30–12 ja kella 17–20;
19. juulil 2019 (võistlus noortele) kella 12–17.30.

Räpina mnt 16a katastriüksuse jagamine
Nõustuti Räpina mnt 16a katastriüksuse (pindala 10 446 m², sihtotstarve 70% tootmismaa, 30% ärimaa) jagamisega kolmeks.
Moodustatavatele katastriüksustele määrati aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:
Räpina mnt 16a, sihtotstarve 100% ärimaa;
Räpina mnt 16b, sihtotstarve 100% tootmismaa;
Räpina maantee T4, sihtotstarve 100% transpordimaa.

Ehitusloa väljastamine
Väljastatakse ehitusluba tootmishoone laiendamiseks asukohaga Kivimurru tn 2.

Kasutusloa väljastamine
Väljastatakse kasutusluba ärihoonele asukohaga Räpina mnt 18a.

Riigihanke tulemuse kinnitamine
Riigihankel "Koreli oja rohekoridori ja rekreatsiooniala rajamine" edukaks tunnistati OÜ Kivipartner pakkumus maksumusega 654 159,19 eurot (hind käibemaksuta).

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn