Uudised ja teated

« Tagasi

Danpoweri ülevaade soojavõrgu ehitustöödest

See, et elamutes avatakse soojakraanid juba septembri alguses, on tavapäratu nii Võru linna elanikele kui ka soojusettevõttele. Septembri lõpp on see, mis tuletab meelde kaugkütte ja soojust õhkavad radiaatorid. Paraku on ilmaolud need, mis sunnivad meid toasoojale mõtlema.

Danpower planeeris selleks suveks ridamisi suuremaid ja väiksemaid projekte. Ehitustööd toovad endaga paratamatult kaasa ebameeldivusi, kuid samas võime lõpuks rõõmu tunda selle üle, et Võru linn areneb ning üha rohkem elanikke saab soojaga varustatud. Projektide lõpptähtajad on planeeritud sügisesse sellise arvestusega, et soojusvarustus tagatakse 1. oktoobrist. Enne, kui need tänavad, kus praegu trassitöid tehakse, saavad endale uue asfaltkatte, tuleb teha veel mitmeid kontrollprotsesse, mis tagaks torustiku varustuskindluse kümneteks aastateks. Selles osas Danpower järeleandmisi teha ei saa.

Kuna mitmed projektid hakkavad jõudma lõpusirgele, on paras aeg heita vahekokkuvõtteks pilk tagasi, samuti vaadata, mida toob lähitulevik.

Suurim selle suve projektidest, Kuperjanovi-Laane suunal liikuv projekt, ei saanud kuidagi maikuus hoogu sisse ja algus hilines lausa kolm nädalat. Olgugi et osa töid jääb veel oktoobrikuusse, tagatakse kõikidele tarbijatele, kes selle trassiga kokku puutuvad, soojusvarustus hiljemalt 1. oktoobrist.

Laane elamurajoonis teeb töid EG Ehitus AS, kes selle nädala jooksul on lubanud jõuda nii kaugele, et Laane tänava elamud saavad soojakraanid julgelt lahti keerata. Kubja 1 ja Kubja 3 elanikud on suvi läbi olnud varustatud sooja tarbeveega ning viimase katkestuse (alates 14. septembrist) põhjused on seotud Laane katlamaja sisemiste ümberehitustööde ja soojussõlmede vahetusega majade keldrites. Kindlasti suudetakse ka Kubja 1 ja 3 elanikele tagada septembri lõpuks soe tuba.

Laane elamurajooni inimesi teavitati juba varakult sellel suvel ees ootavatest töödest ja sellega seotud ebamugavustest, nagu näiteks sooja tarbevee katkestused ja muutunud liikluskorraldus. Võru Kinnisvara informeeris Danpoweri palvel selle piirkonna elanikke kevadel peetud majakoosolekutel. Täpsem operatiivne info edastati elanikele teadete ustele kleepimise teel.

Selle piirkonna vägagi laiaulatuslik projekt saab teostuda ainult firmade koostööl ja -pingutusel. Elanikud saavad lõpuks nüüdisaegse küttesüsteemi, vana väljavahetamisest on räägitud aastaid. Soe tarbevesi oli Laane piirkonna elanikele 2016. aastal esimest korda suvi läbi saadaval. Peale kaugküttetorude väljavahetamist on see nii juba igal järgneval suvel. Palume tekkinud ebamugavuste pärast vabandust ning täname elanikke mõistva suhtumise eest.

Kui rääkida tavalisest argipäevast, siis ainuüksi esmaspäeval, 18. septembril oli Laane katlamajas tööl kümmekond töötajat. Lisaks Danpoweri inimestele tegelesid AS Napali töötajad uute seadmete paigaldamise ja seadistamisega, need on vajalikud piirkonna ühendamiseks kesklinna võrguga.

Seminari-Koidula tänava projekt toimub vastavalt ajagraafikule. Ettevõtted AS EG Ehitus ja OÜ Tartal Grupp on teinud väga head tööd ja ehitus on kulgenud muretult. Kõigile trassiäärsetele tarbijatele tagatakse soojusvarustus vastavalt kokkulepetele. Plaani järgi kulgeb ka head tööd tegeva ASi Magma ehitus ASi Wermo ühendamiseks kaugküttevõrku, viimane saab omale sooja sisse 22. septembriks.

Luha tänava projekti eeltöid on ehitusfirma Magma juba alustanud. Plaanilise katkestuse ajal (13. septembril) tehti ära mitmed vajalikud tööd. Projekt hõlmab peatorustiku väljavahetust alates Koreli tänavast kuni Jüri-Luha tänava ristini. Töid tehakse etapiti, et minimeerida katkestuste kestust. Jälgitakse ilmaolusid ja esmaseks on tagada jahedate ilmade korral elanikele soe tuba. Lühikesed soojakatkestused püütakse teha ilusatel sügisilmadel ning teavitatakse ette neid tarbijaid, keda see puudutab. Kuna Luha tänava torustik on avariiohtlik, siis püütakse see eelkõige klientide huve silmas pidades välja vahetada veel enne suurte külmade tulekut.

Tarbevee ootamatu katkestus

Eraldi räägiks viimasest sooja tarbevee katkestusest 13. septembril, mis puudutas Võru kesklinna. Võrukivi ega ka Laane elamurajoon polnud nende ehk avariiliste põhjustega seotud. Rike ise sattus kokku Võrusoo katlamajas ja selle lähiümbruses peatrassidel toimuvate plaaniliste ümberehitustöödega, millest tingituna oli sooja tarbevee plaaniline katkestus Räpina maantee kolmes majas, sellest neid ka varem teavitati. Kesklinna soojusvarustuse pidi tagama Vabaduse tänava reservkatlamaja.

13. septembri varahommikul tekkis avariiline olukord, kus surve torustikus vähenes kiiremini, kui väike katlamaja seda anda suutis. Võrusoo katlamaja võib tagada vajaliku veehulga ka suurte lekete korral. Vabaduse tänava katlamaja ei ole kahjuks selleks ette nähtud. Kohe teavitati Danpoweri kliente nii oma kodulehe kui ka Võru linna Facebooki kaudu. Peale seda, kui Võrusoo katlamajas ja selle ümbruses Luha ja Põllu tänava trassitöödega lõpule jõuti, alustati kohe lisavee pumpamist. Juba 13. septembri pealelõunal asuti ühe kaupa avama elamurajoonide sulgseadmeid. Sellega tagati nõuetekohane soojavarustus. Viimaseks jäi Luha ja Olevi tänava elamukvartal.

Kuna vee tootmisega probleeme ei olnud, siis vaikselt surve tõustes muutus võimalikuks ka lekkekoha leidmine, see avastati Kreutzwaldi tänaval uuel paigaldataval soojustorustikul. Praeguseks ei ole veel üheselt selge, mis rikke põhjustas. Ebatavalises ja ootamatus olukorras selguse saamiseks tehakse lekkekoha ekspertiis. See on mahukas töö ning põhjuste väljaselgitamiseks võib kuluda nädalaid. See aga ei takista rikkekoha remonti, mis lõpetatakse veel selle nädala jooksul. Parandustööde tõttu on liiklus Kreutzwaldi tänava lõpus tavalisest enam häiritud. Palume vabandust kõigi ees, kelle igapäevaelu oli häiritud sooja tarbevee katkestuse tõttu.

Ümberringi soojustatakse elamuid, mis aitab kokku hoida küttekulusid. Võru linn on selles osas veel suhteliselt tagasihoidlik olnud, kuid kõik see ootab elanikke ees, ja mitte ainult elanikke, vaid ka soojatootjat. Keegi ei soovi seda, kui vähenev soojustarbimine toob endaga kaasa MWh hinna tõusu. Soojusettevõte teeb enda poolt kõik, et seda ei juhtuks. Selleks püütakse leida uusi liitujaid, vähendada soojus- ja veekadusid, suurendada katelde kasutegurit ning tõhustada tootmisprotsessi automatiseerimise toel. Stabiilse hinna ja varustuskindluse tagamine on Danpoweri peamine prioriteet ja jääb prioriteediks.
 

Danpower Eesti AS