ÜHISE JÄÄTMEKONTEINERI KASUTAMINE

 

TOIMINGU ÜLDANDMED

Kirjeldus Jäätmevaldajad, kes soovivad kasutada ühismahutit, on kohustatud sõlmima omavahel kirjaliku ühismahuti kasutamise kokkuleppe ja volitama ühte jäätmevaldajat sõlmima jäätmekäitluslepingut.
Kestvus Esitatud dokumendid vaadatakse läbi 1 kuu jooksul.
Õigusakt Jäätmehoolduseeskiri
Vastutaja Keskkonna- ja järelevalvespetsialist Tiina Randjärv, e-post  tiina.randjarv@voru.ee, tel 5304 0280

 

TOIMINGU TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Taotlus esitada Võru Linnavalitsuse infosaali, saata aadressile Jüri 11, 65608 Võru või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid Ühise jäätmemahuti kasutamise taotlus