ELUKOHAJÄRGSE KOOLI MÄÄRAMINE

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus Igale koolikohustuslikule õpilasele, kes omab elukoha aadressi Eesti rahvastikuregistri andmetel Võru linnas, on elukohajärgseks kooliks Võru linna munitsipaalkool. Esimesse klassi õppima asuva lapse seaduslik esindaja esitab linnavalitsusele vormikohase taotluse, kus toob ära omapoolse eelistuse kooli valiku osas. 
Kestvus Esimesse klassi õppima asuva lapse seaduslik esindaja esitab linnavalitsusele õppima asumise aasta 1. märtsiks vormikohase taotluse. Taotlused vaatab läbi ning elukohajärgse kooli määramise nimekirjad koostab linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon.
Linnavalitsus teavitab hiljemalt 1. aprillil kooli määramisest taotluse esitanud lapsevanemat või lapse seaduslikku esindajat taotluses märgitud e-posti aadressil, selle puudumisel helistades taotluses märgitud telefoninumbrile.
Õigusaktid Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord
Vastutaja Haridusnõunik Anita Kikastel 5305 7819 e-post anita.kikas@voru.ee

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Valikud sammud Avaldus esitada Võru Linnavalitsuse infosaali, saata aadressile Jüri 11, 65608 Võru või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid Esimesse klassi õppima asuva lapse seaduslik esindaja esitab linnavalitsusele õppima asumise aasta 1. märtsiks vormikohase taotluse.
Viide Taotlus lapsele kooli määramiseks
E-Taotlus E-Taotlus lapsele kooli määramiseks