TÄNAVAKAUBANDUS

 

TOIMINGU ÜLDANDMED

Kirjeldus

Võru linnas on lubatud tänaval kaubelda (tänavakaubandus) müügipileti alusel Tamula supelrannas ja ilma müügipiletita Võru linnakalmistul ning Vabaduse väljakul.
Müügipileti saamiseks tuleb esitada linnavalitsusele kirjalik taotlus ning müügipilet väljastatakse hiljemalt 7 tööpäeva jooksul. Müügipilet on tasuline (päevapilet 3 eurot, nädalapilet 20 eurot ja kuupilet 70 eurot) ning taotleja on kohustatud tasuma 3 tööpäeva jookul, arvates müügipileti väljastamisest. Ajutise müügikoha paigaldamiseks antud luba annab õiguse kasutada linna omandis olevat maa-ala. Müügipilet antakse linnavalitsuse korraldusega. 

Kestvus Üks hooaeg.
Õiguaktid Tänavakaubanduse kordMüügipileti hinna kehtestamine
Vastutaja Arendusspetsialst Kait Kabun  tel 785 0918,  e-post  kait.kabun@voru.ee

 

MÜÜGIKOHA PAIGALDAMISE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Müügipileti taotlus esitatakse Võru Linnavalitsuse infosaali, saadetakse aadressile Jüri 11, 65605 Võru või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee.
Vajaminevad dokiumendid
  • inventari olemasolul selle värvifoto;
  • kandekaubanduse korral kauplemiseks kasutatava inventari värvifoto
Viide Taotlus müügipileti väljastamiseks