Toimetulekutoetus

 

TOETUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluasemekulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri. Vastavalt 2019. aasta riigieelarve seadusele on toimetulekupiiri määr 150 eurot kuus üksi elavale täisealisele inimesele või perekonna esimesele täisealisele liikmele, 120 eurot kuus perekonna teisele ja järgnevatele täisealistele liikmetele ning kuni 18-aastastele lastele 180 eurot lapse kohta kuus.

Kestvus

Igakuine

Õigusakt Sotsiaalhoolekande seadus

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Vastutaja

Sotsiaaltööspetsialist Eve Tšegurov, tel 785 0942, 523 0395, e-post eve.tsegurov@voru.ee, Tartu tn 23, kab 2.

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlus toimetulekutoetuse saamiseks:

  • esitada paberkandjal Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23, Võru;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Jüri 11, Võru 65605;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid
  • kõigi pereliikmete kehtivad isikut tõendavad dokumendid;
  • eluruumi kasutamise õigust tõendav dokument;
  • eelneva kuu eluruumi alalisi kulusid tõendavad dokumendid (elektri- ja   kommunaalteenuste arved, üüriarve);
  • kohtuotsus elatise väljamõistmise kohta ja tõend elatise saamise või mittesaamise kohta;
  • eelneva kuu pangakonto väljavõte;
  • vajadusel muud täiendavad dokumendid.
Taotluse näidisvorm Taotluse näidisvorm