Võru Linnavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Võru Linnavolikogu korraline istung 8. veebruaril 2017

31. jaanuar 2017

Kutse

Võru Linnavolikogu korraline istung (järjekorras 38.) toimub 8. veebruaril 2017. a kell 13.00 volikogu istungite saalis.

PÄEVAKORD:

1. Linnavara võõrandamine
Ettekandja: abilinnapea Kalev Ilves

2. Ostueesõiguse mittekasutamine (otsuse eelnõu 1-1.5/LVK-O-3)
Ettekandja: abilinnapea Kalev Ilves

3. Ostueesõiguse mittekasutamine (otsuse eelnõu 1-1.5/LVK-O-4)
Ettekandja: abilinnapea Kalev Ilves

4. Atmosfääriõhu kaitse seaduses ja keskkonnaseire seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
Ettekandjad: abilinnapea Kalev Ilves, keskkonna- ja järelevalvespetsialist Tiina Randjärv

5. Võru Linnavolikogu 26. novembri 2013 otsuse nr 50 "Võru Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine" muutmine
Ettekandja: volikogu esimees Andres Visnapuu

6. Võru Linnavolikogu 26. novembri 2013 otsuse nr 51 "Võru Linnavolikogu alatiste komisjonide aseesimeeste valimine" muutmine
Ettekandja: volikogu esimees Andres Visnapuu

7. Muud küsimused


Lugupidamisega


Andres Visnapuu
volikogu esimees