Võru Linnavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Võru Linnavolikogu korraline istung 22. jaanuaril 2020

Võru Linnavolikogu korraline istung (järjekorras 27.) toimub 22. jaanuaril 2020 kell 13.00 volikogu istungite saalis.
 

PÄEVAKORD:

1. Ülevaade Võrumaa Arenduskeskuse tegevusest
Ettekandja: Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots

2. Võru linna 2020. aasta eelarve (II lugemine)
Ettekandjad: linnapea Anti Allas ja rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv

3. Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi tegevuse lõpetamine
Ettekandja: abilinnapea Sixten Sild

4. Võru Linnavolikogu 11. detsembri 2019 otsuse nr 36 "Ühise tegutsemise kokkuleppe sõlmimine" muutmine
Ettekandjad: abilinnapea Sixten Sild, juriidilise osakonna juhataja Esko Hillep ning arendusspetsialist Kait Kabun

5. Võru Linnavolikogu 12. detsembri 2018 otsuse nr 25 "Võru Linnavalitsuse struktuur ja teenistujate koosseis" muutmine
Ettekandja: abilinnapea Sixten Sild

6. Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimiste tulemuse kinnitamine
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Rein Peedumäe

7. Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2020. aasta kontrollimiste tööplaan
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Rein Peedumäe

8. Muud küsimused


Lugupidamisega


Ülo Tulik
volikogu esimees