Võru Linnavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Võru Linnavolikogu korraline istung 19. juunil 2019

Järgmine Võru Linnavolikogu korraline istung toimub 19. juunil 2019 kell 13.00 volikogu istungite saalis. 

PÄEVAKORD

1. Võru linna 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandjad: linnapea Anti Allas, rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv,  pearaamatupidaja-juhataja asetäitja Hele Purge ja arendusnõunik Tiina Hallimäe

2. Võru linna teenetemärgi andmine
Ettekandja: linnapea Anti Allas

3. Linnavara võõrandamine otsustuskorras ja vara omandamine (eelnõu nr 1-1.5/LVK-O-17)
Ettekandja: linnapea Anti Allas

4. Linnavara võõrandamine otsustuskorras ja vara omandamine (eelnõu nr 1-1.5/LVK-O-21)
Ettekandja: linnapea Anti Allas

5. Kalmuse tn 16a ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: linnapea Anti Allas

6. Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
Ettekandjad: linnapea Anti Allas, planeerija-projektijuht Valdeko Lukken

7. Võru Linnavolikogu 20. septembri 2017 määruse nr 14 „Võru linna arengukava 2017 – 2035" muutmine (1. lugemine)
Ettekandja: arendusnõunik Tiina Hallimäe

8. Muud küsimused


Lugupidamisega


Ülo Tulik
volikogu esimees