Võru Linnavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Võru Linnavolikogu korraline istung 14. veebruaril 2018

Kutse

Võru Linnavolikogu korraline istung (järjekorras 6.) toimub 14. veebruaril 2018 kell 13.00 volikogu istungite saalis.

PÄEVAKORD:

1. Loa andmine kohustuste võtmiseks

Ettekandjad: abilinnapea Toomas Sarapuu, rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv

2. Riigihangete seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

Ettekandja: juriidilise osakonna juhataja Esko Hillep

3. Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 määruse nr 14 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine

Ettekandjad: abilinnapea Sixten Sild, sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Ilisson

4. Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord

Ettekandjad: abilinnapea Sixten Sild, sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Ilisson

5. Kohustuste võtmine ja garantii andmine

Ettekandja: linnapea Anti Allas

6. Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 otsuse nr 18 "Linnavara otsustuskorras võõrandamine" muutmine

Ettekandja: linnapea Anti Allas

7. Loa andmine linnavara võõrandamiseks otsustuskorras

Ettekandja: linnapea Anti Allas

8. Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2018. aasta kontrollimiste tööplaan

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Rein Peedumäe

9. Võru Linnavolikogu 24. novembri 2017 otsuse nr 58 "Võru Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine

Ettekandja: kultuurikomisjoni esimees Helga Ilves

10.   Muud küsimused

 

Lugupidamisega

 

Ülo Tulik
volikogu esimees