Võru Linnavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Võru Linnavolikogu korraline istung 14. septembril 2016

5. september 2016

Kutse

Võru Linnavolikogu korraline istung (järjekorras 33.) toimub 14. septembril 2016. a kell 13.00 volikogu istungite saalis.

PÄEVAKORD:

1. Võru linna arengukava aastani 2027 muutmine (II lugemine)
Ettekandja: arendusnõunik Tiina Hallimäe

2. Võru linna 2016. aasta lisaeelarve
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv

3. Võru Keskraamatukogu põhimäärus
Ettekandja: abilinnapea Sixten Sild

4. Võru Linnavolikogu 8. märtsi 2006 otsuse nr 40 „Võrumaa Keskraamatukogu põhimääruse kinnitamine" kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: abilinnapea Sixten Sild

5. Noorte projektlaagri pidamise kord
Ettekandja: abilinnapea Sixten Sild

6. Linnavara võõrandamine (eelnõu nr 1-1.5/LVK-O-36)
Ettekandja: abilinnapea Kalev Ilves

7. Linnavara võõrandamine (eelnõu nr 1-1.5/LVK-O-42)
Ettekandja: abilinnapea Kalev Ilves

8. Võru Linnavolikogu 14. aprilli 2004 otsusega nr 116 "Männiku 39, 43, 45 ning nende lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: abilinnapea Kalev Ilves

9. Esindajate valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse
Ettekandja: volikogu esimees Toomas Paur

10. Muud küsimused


Lugupidamisega


Toomas Paur
volikogu esimees