Võru Linnavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Võru Linnavolikogu korraline istung 14. oktoobril 2020

Võru Linnavolikogu korraline istung (järjekorras 34.) toimub 14. oktoobril 2020 kell 13:00 Võru Kannel kontsertsaalis.

PÄEVAKORD:

1. Koostöölepingu sõlmimine
Ettekandjad: abilinnapea Sixten Sild ja SA Tartu 2024 Lõuna-Eesti koordinaator Annela Laaneots

2. Võru Linnavolikogu 8. jaanuari 2012 määruse nr 1 „Võru linna põhimäärus" muutmine (2. lugemine)
Ettekandjad: linnapea Anti Allas, juriidilise osakonna juhataja Esko Hillep

3. Loa andmine maa omandamiseks ja sellega kaasnevate kohustuste võtmiseks
Ettekandja: linnapea Anti Allas

4. Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise lõpetamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ettekandjad: abilinnapea Toomas Sarapuu ja arhitekt-planeerija Sirli Kokk

5. Linnavara võõrandamine otsustuskorras
Ettekandjad: abilinnapea Toomas Sarapuu ja linnavarade vanemspetsialist Eve Saaremägi

6. Võru Linnavolikogu 24. novembri 2017 otsuse nr 57 "Esindajate määramine Nöörimaa Tugikodu ja Võru linna haridusasutuste hoolekogudesse" muutmine
Ettekandja: volikogu esimees Ülo Tulik

7. Muud küsimused