Võru Linnavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Võru Linnavolikogu korraline istung 14. juunil 2017

Lp Võru Linnavolikogu liige

05. juuni 2017

 

Kutse

Võru Linnavolikogu korraline istung (järjekorras 42.) toimub 14. juunil 2017 kell 13.00 volikogu istungite saalis.

PÄEVAKORD:

1.  Võru linna arengukava 2017─2035

Ettekandjad: linnapea Anti Allas, arendusnõunik Tiina Hallimäe, osaühingu Cumulus Consulting juhatuse liige ja konsultant Mihkel Laan.

2.  Võru linna teenetemärgi andmine

Ettekandja: linnapea Anti Allas.

3.  Loa andmine kohustuste võtmiseks

Ettekandja: abilinnapea Kalev Ilves, linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Risto Aim.

4.  Võru linna 2016. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Ettekandjad: linnapea Anti Allas, rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv ja pearaamatupidaja-juhataja asetäitja Hele Purge.

5.  Lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lapsele

Ettekandjad: abilinnapea Sixten Sild, sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Breidaks.

6.  Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 määruse nr 14 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine

Ettekandjad: abilinnapea Sixten Sild, sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Breidaks.

7.  Määruste kehtetuks tunnistamine

Ettekandjad: abilinnapea Sixten Sild, sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Breidaks.

8.  Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimise tulemuse kinnitamine

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Anti Paap.

9.  Võru Linnavolikogu läbirääkimiste komisjoni moodustamine

Ettekandjad: linnapea Anti Allas, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Peep Poltimäe.

10. Võru Linnavolikogu läbirääkimiste komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

Ettekandja: volikogu esimees Andres Visnapuu.

11. Võru Linnavolikogu läbirääkimiste komisjoni koosseisu kinnitamine

Ettekandja: volikogu esimees Andres Visnapuu

12. Mittetulundusühing Kagu Ühistranspordikeskus asutamine

Ettekandja: juriidilise osakonna juhataja Esko Hillep.

13. Ostueesõiguse mittekasutamine

Ettekandja: abilinnapea Kalev Ilves.

14. Detailplaneeringu koostamise lõpetamine esitamine

Ettekandja: abilinnapea Kalev Ilves.

15. Garantii andmine

Ettekandjad: linnapea Anti Allas, rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv.

16. Võru linna 2017. aasta lisaeelarve

Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv.

17.  Võru Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine

Ettekandja: linnasekretär Ülle Müürsepp.

18.  Võru Linnavolikogu 2017. aasta valimisteks valimisringkondade arvu, piiride ja mandaatide arvu määramine

Ettekandja: linnasekretär Ülle Müürsepp.

19. Võru linna valimiskomisjoni moodustamine

Ettekandja: linnasekretär Ülle Müürsepp.

20. IRL fraktsiooni taotluse arutamine

Ettekandja: volikogu liige Tarmo Piirmann.

21.    Muud küsimused

 

Lugupidamisega

 

Tõnu Jõgi  

volikogu aseesimees