Võru Linnavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Võru Linnavolikogu korraline istung 13. mail 2020

Kutse

Võru Linnavolikogu korraline istung (järjekorras 30.) toimub 13. mail 2020 kell 13.00 Võru Spordikeskuse jalgpalliväljaku tribüünil (halva ilma korral Võru Spordikeskuse hoones).

PÄEVAKORD:

1. Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2020–2025 vastuvõtmine
Ettekandjad: abilinnapea Toomas Sarapuu, keskkonna- ja järelevalvespetsialist Tiina Randjärv, SA Võrumaa Arenduskeskuse arendusjuht Aivar Nigol

2. Võru Linnavolikogu 8. jaanuari 2012 määruse nr 1 „Võru linna põhimäärus" muutmine (1. lugemine)
Ettekandja: juriidilise osakonna juhataja Esko Hillep

3. Kagu-Eesti spetsialisti eluaseme toetuse andmise kord
Ettekandjad: linnapea Anti Allas, juriidilise osakonna juhataja Esko Hillep, arendusspetsialist Kait Kabun

4. Räpina mnt 4, 6, 6a ja 6b kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ettekandjad: abilinnapea Toomas Sarapuu, planeerija-projektijuht Valdeko Lukken

5. Kohustuste võtmine ja projektis "Võrumaa Keskraamatukogu hoone energiatõhusaks muutmine" osalemine
Ettekandja: arendusnõunik Tiina Hallimäe

6. Kokkuleppe sõlmimine
Ettekandja: abilinnapea Sixten Sild

7. Bussipeatusele kohanime määramine
Ettekandjad: abilinnapea Toomas Sarapuu, linnamajanduse osakonna juhataja Tauno Asi

8. Üüritoetus
Ettekandjad: abilinnapea Toomas Sarapuu, juriidilise osakonna juhataja Esko Hillep

9. Tarbijakaitseseaduses sätestatud ülesannete täitmise volitamine
Ettekandja: linnasekretär Ülle Müürsepp

10. Määruste kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: linnasekretär Ülle Müürsepp

11. Muud küsimused

Lugupidamisega

Ülo Tulik
volikogu esimees